ERENGÜL BİLENSER

k3

EPR Yerel Yönetim Ajansı Kurucusu
Özelkalem Dergisi İmtiyaz Sahibi
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Kurucusu

Güzel Bir Türkiye projesinin ortaya çıkışını sağlayan en güçlü etken, kentlerin estetik anlamda gelişimi için Belediye Başkanları odağında uzun yıllardır projeler yürüten Erengül Bilenser’in Avrupa seyahatleri sırasında gördüğü örnek uygulamalar olmuştur. Erengül Bilenser, farklı içeriklerde de olsa kent estetiğine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunacak yerel yönetim çalışmaları bakımından özgün çalışmalar ortaya koymaktadır.

DANIŞMA KURULU

 

Güzel Bir Türkiye projesi, kent estetiği alanında benzersiz deneyimlere, başarılara ve kariyere sahip bir Danışma Kurulunun gözetimi ve yönlendirmesi ile yürütülecek.

 

DR. A.BURAK BÜYÜKCİVELEK

2004 Yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. Fransız Hükümeti Bursu ile gittiği Paris XII Üniversitesi, Paris Şehircilk Enstitüsü'nden, Şehircilik Yüksek Lisans Derecesini 2005 yılında aldı. 2007 yılında Yüksek Öğretim Kurumu Bursu ile görevlendirildiği University College London, Bartlett Planlama Okulun'da doktora çalışmalarını gerçekleştirdi ve doktora diplomasını 2014 yılında aldı. 2017 yılından bu yanda ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. University of California Los Angeles ve Tours Üniversiteleri'nde konuk öğretim görevlisi olarak bulunan Büyükcivelek, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nde Şube Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Büyükkcivelek'in kalkınma ve ekonomi coğrafyası alanlarında yoğunlaşan çalışmaları Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkıma Ajansı ile çeşitli projeler gerçekleştirmesine olanak sağlamıştır.

PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

k4

978’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Bölüm’de yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Fulbright bursu ile ABD’ye gitti ve 1986’da University of Pennsylvania’da doktorasını tamamladı. ODTÜ ve University of Pennsylvania’da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1988-1990 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde, 1994’ten sonra Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde akademik kariyerine devam etti. 1997’de doçent, 2003’te profesör unvanını aldı. Uludağ Üniversitesi’nde dokuz yıl Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 1998-2008 yılları arasında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi ve başkanı oldu. Ekim 2010’da göreve başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış 4 kitabı, 5 kitap editörlüğü, 18 kitap bölümü, 68 makalesi, 49 kongre bildirisi, araştırma projeleri var. 2014’te Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasında Alan Başkanı olarak görev yaptı. Mimari proje ve mesleki hizmet ödülleri bulunuyor. Haziran 2010’da Darmstadt Belediyesi Meclisi’nin Dostluk Madalyası’na layık görüldü.

Y. MÜH (MİMAR) DOĞAN HASOL

k7

1961’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yapı Endüstri Merkezi (YEM)’ni ve Has Mimarlık’ı kurdu. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde 1965-1966 yılları arasında Sekreter Üye olarak görev yaptı. Mimarlık alanında konferanslar, seminerler ve sergiler düzenlenmesine öncülük etti. 12 baskı yapan ve farklı dillere çevrilen Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nü hazırladı. 1990’da Mimarlar Odası tarafından Ulusal Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü. 2009-2011 yıllarında İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nde, 2004-2005 yıllarında ise Mimarlık Vakfı’nda Başkanlık yaptı. Yağma Var, Her Şeyin Mimarı Var, Mimarî İzlenimler, Galatasaray’da Düşler/Gerçekler, Anılar Kuşlar Gibidir, Mimarlık Cep Sözlüğü, Mimarlar Dik Durur ve Aferin Desinler Diye isimli kitapları bulunuyor.1998’de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görüldü.

PROF. DR. DOĞAN KUBAN

k6

1949’da İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine İTÜ Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladı. 1962-63'te Michigan Üniversitesi İslam Sanatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1963-64’te Harvard Fellow'u olarak Washington'da Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Merkezi’nde Anadolu Bizans Mimarisi üzerine çalıştı. 1965'te profesör oldu. 1967'den sonra Michigan ve Minnesota Üniversitelerinde İslam Sanatı ve Mimarisi, 1980-81'de MIT’de misafir Ağa Han profesörü olarak İslam Mimarisi Tarihi dersleri verdi. 1975'te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurdu ve başkanlığını yürüttü. İTÜ’de Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüleri başkanlığı (1958-1993) ve Mimarlık Fakültesi dekanlığı yaptı (1974-77). 1978-83 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-1983 yılları arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi (1981-83'de başkan yardımcısı) oldu. Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK’tan hizmet ödülleri aldı. 1994 yılında American Institute of Architects'e yabancı şeref üyesi seçildi.

PROF. DR. RUŞEN KELEŞ


rk

1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1957’de Siyasal Bilgiler Fakültesi ile New York Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde ABD’ye gönderildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde doktora tezi üzerinde çalıştı. 1965’te doçent oldu. Beş yıl süresince Mahalli İdareler Tatbikatı Derslerini ve doktora düzeyinde de Bölge Planlaması Derslerini yürüttü. 1968–70 yıllarını, konuk öğretim üyesi olarak California Üniversitesi’nin UCLA ve Berkeley kampuslarında Institute of Public Affairs ve Department of City and Regional Planning’de (kent ve bölge planlaması fakülteleri) geçirdi. 1971’de SBF Dekanlığı’na seçildi. 1976-1977 akademik yılını, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak geçirdi. 1981’de Japon Vakfı’nın çağrılısı olarak, Tokyo’da, International Christian University Institute of Social Sciences’te (Toplum Bilimleri Enstitüsü) dersler ve konferanslar verdi. 1993 yılında Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü’nü Dr. Agni Vlavainos Arvanitis ile paylaştı. Aynı yıl, Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı ile ödüllendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

PROF. DR. ÖNDER KÜÇÜKERMAN

k1

1965’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi ve asistan olarak göreve başladı. 1971’de Akademi'ye bağlı olarak kurulan Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu'nda Türkiye’nin ilk Endüstri Tasarımı Bölümü'nü kurdu. 1980’e dek Bölüm Başkanı olarak görev yaptı ve Akademi’deki görevini de sürdürdü. 1980’de Endüstri Sanatları Fakültesi'nin Dekan Yardımcısı oldu. 1982’de MSÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Bölüm Başkanı oldu ve bu görevine halen devam ediyor. 1987- 1993 arasında iki dönem MSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1984-1992 arasında Başbakanlık/Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev yaptı. Endüstride tasarım düşüncesinin ve kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla birçok vakıf kurdu ve yönetimlerinde bulundu. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. 'The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage' Türkiye temsilcisi. Uzmanlık alanı kapsamında çok sayıda bilimsel ve sanatsal araştırması, yayımları, tasarımları, TV programları ve kitabı bulunuyor.

PROF. DR. METE TAPAN

k5

Yüksek öğrenimini Viyana ve Münih Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Akademik hayatına 1969’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde başladı. 2007’de İTÜ’den ayrılarak Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün Kurucu Öğretim Üyesi olarak göreve başladı ve orada halen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyor. Akademik kariyerinin yanı sıra yerel yönetimlerde imar ve şehircilik konularında genel sekreter yardımcılığı, danışman, proje sorumlusu olarak görev aldı. 1988’den 2012 yılına kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurul ve Bölge Kurullarında üye ve başkan olarak çalıştı. Kent ve mimarlık alanında çok sayıda makale ve kitabı yayımlandı. Kentsel ve mimari alanda estetik konusunu ele alarak, estetik değerlendirmenin yaşamımızdaki önemiyle ilgili araştırmalar yürüttü. Mimarlıkta estetik değerlendirme konusu da dahil olmak üzere çeşitli yüksek lisans ve doktora çalışmaları gerçekleştirdi. 2014’te, özellikle yüksek öğretim ve bilim alanlarındaki katkıları nedeniyle Federal Almanya Bantlı Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

PROF. DR. HANDAN TÜRKOĞLU

ht2

Mimarlık eğitimini 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, Şehircilik Yüksek Lisans eğitimini 1981 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde, Doktora eğitimini 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 1987-1990 yılları arasında University of Cincinnati’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 1987 yılında Doktor, 1991 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör oldu. Haziran 2005- Şubat 2011 tarihleri arasında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda Kurul Üyeliği ve Kurul Başkanlığı yaptı.

Akademik yaşamı boyunca kent planlama ve kentsel tasarım konularında çeşitli mesleki çalışmalarda, araştırma projelerinde, eğitim faaliyetlerinde görev aldı. Kent Planlama ve Kentsel Tasarım, Konut ve Kentsel Yaşam Kalitesi konularında ulusal ve uluslar arası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

PRESENT
TOP