Projenin 81 ilde gerçekleşmesi için gerekli süreç yönetimi EPR Yerel Yönetim Ajansı tarafından yapılacaksa da yetkililerin, uzmanların ve saha çalışanlarının yanı sıra söz konusu pilot alanın sorumluları ile o kentin bütün halkı da sürece dahil edilecek.

Halkın projeyi sahiplenmesi ve pilot alanda yapılan çalışmaların kalıcı olması için gönüllü ekipler, eğitmenler önemli bir rol üstlenecek.

TOP