EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın yerel yöneticiler, akademisyenler, özel sektör, sanatçılar ve gönüllüler arasında işbirliği oluşturarak hayata geçirmeyi planladığı bir proje.

81 ilin her birinden pilot alanlar seçilerek, alanın koşulları, gereklilikleri ve evrensel örnekleri çerçevesinde yapılacak olan ‘güzelleştirme’ çalışmalarının toplam adı.

TOP