Türkiye aydınlık kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent aydınlatmasında sorumluluk üstlenebilecek markaları da projeye dahil edecek ve pilot alanların tarihi, kültürel, özgün dokuya uyumlu biçimde aydınlatılması sağlanacak.

Türkiye kent içi ulaşımı konforlu kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent içi ulaşımda yerel yönetimlere özgün çözümler sunan, belediyelerin kent içi ulaşım standartlarını yükseltecek nitelikte ürün ya da hizmet üreten markaları projeye dahil edecek ve bu alanda başka kentlere de ilham verecek türden uygulamalar gerçekleştirilecek.

Türkiye aydınlık kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent aydınlatmasında sorumluluk üstlenebilecek markaları da projeye dahil edecek ve pilot alanların tarihi, kültürel, özgün dokuya uyumlu biçimde aydınlatılması sağlanacak.

Türkiye temiz kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent temizliğinde sorumluluk üstlenebilecek markaları da projeye dahil edecek ve pilot alanların temizliği konusunda sistemli çalışmalar yürütülecek.

Türkiye düzenli kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent planlamasında evrensel deneyime sahip olan ve güzel bir Türkiye hedefi ile sorumluluk üstlenebilecek duyarlılıktaki markaları projeye dahil edecek, pilot alanlarda kent kültürüne uygun, modern, sürdürülebilir düzenlemeler yapılacak.

Türkiye şık kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent mimarisinde özgün yaklaşımları olan, tasarımları ile kentsel şıklığın oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunan mimar, tasarımcı, sanat direktörü gibi uzmanları da projeye dahil edecek ve pilot alanlarda zamanla kent kültürünün ve dokusunun çekici birer unsuru haline gelebilecek türden uygulamalar yapılacak.

Türkiye huzurlu kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent insanının kentini sahiplenme bilincini, başkalarıyla ortak bir yaşamda çevresindekileri de düşünme duyarlılığını yükseltecek davranış biçimlerini geliştirme konusunda deneyimli sosyoloji, psikoloji uzmanlarını projeye dahil edecek ve kentte günlük yaşamın daha huzurlu olması yönünde çalışmalar yürütülecek.

Türkiye rengarenk kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kentlerin mimari kimliğini belirginleştirmek, kentlere sosyal medyanın ilgisini çekecek ‘resimsel’ unsurlar kazandırmak üzere bu alanda sorumluluk üstlenebilecek markaları, görsel sanatlarda kentsel etkiler üreten kişileri, Mural (duvar resimlendirme sanatı) sanatçılarını projeye dahil edecek ve pilot alanlarda üretimler yapılacak.

Türkiye yemyeşil kentlerle güzelleşir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kentlerin yeşil alanlarının niteliklendirilmesi, kent parkları yapılması, kent parkları için sürdürülebilir koruma sistemleri geliştirilmesi konusunda uzman markalarla peyzaj uzmanlarını projeye dahil edecek ve pilot alanlarda nitelikli yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

Türkiye neşeli kentlerle güzeldir

EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent festivalleri ile tematik festivaller konusunda uluslararası deneyime, uygulama pratiğine ve vizyona sahip kişilerle karakterinde neşe olan, hedef kitlesine neşe vaat eden markaları projeye dahil edecek ve pilot alanlarda etkinlikler gerçekleştirilecek.

TOP